Μπαλαντέζα 5 μέτρων

Κόστος ενοικίασης

  • 1 ημέρα
  • 3 € *
  • 3.7 € **
  • 3 ημέρες
  • 6 € *
  • 7.4 € **
  • 7 ημέρες
  • 9 € **
  • 11 € **

* Προ Φ.Π.Α
** Με Φ.Π.Α