Πηγή: PiXimperfect

Μία είς βάθος ανάλυση για τα Blend Modes στο Photoshop  και πως αυτά λειτουργούν!
Αυτό το tutorial επικεντρώνεται στα 4 πιο βασικά Blend Modes του Photoshop, multiply, screen, soft light και overlay. Μαθαίνουμε πως λειτουργούν και πως μπορούμε  να τα χρησιμοποιήσουμε στην επεξεργασία των φωτογραφιών μας! Το συγκεκριμένο βίντεο δίνει πληροφορίες με τρόπο ιδιαίτερα κατανοητό και χρήσιμο. Αξίζει να το δείτε!

Πηγή: PiXimperfect

H τεχνική του Photoshop, Frequency Separation, αποτελεί μία επαγγελματικού επιπέδου τεχνική για την επεξεργασία του δέρματος. Μαθαίνοντας την συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορείτε να ρετουσάρετε το δέρμα κρατώντας ταυτόγχρονα και την υφή του, παρέχοντας επαγγελματικού επιπέδου ρετούς!